CERTIFIERINGAR/ACREDITERINGAR

CERTIFIERINGAR/ACREDITERINGAR SOM HJÄLPER DIG
CertifieringarAcrediteringar

Certifieringar/Acrediteringar som hjälper dig.

vi är certifierade av incert med certifierings nr C854, vilket innebär att vi har kunskap om och får arbeta med alla typer och storlekar på kyl och värmepumpsanläggningar,  vi är också  ackrediterade av SWEDAC med nr 6073 vilket innebär att vi är behöriga att provtrycka anläggningar med över och undertryck, dessa  certifieringar och ackrediteringar innebär för dig som kund:

  • Trygghet i produkt-, process- och tjänstekvalitet
  • Ökad produktivitet och effektivare användning av resurser
  • Minskad miljöpåverkan genom lägre energi- och råvaruförbrukning, minskad avfalls- och utsläppsmängd.
  • Vilket för dig som beställare innebär att du väljer

en partner som står för kvalité och uppfyller dina egna normer att anlita leverantörer som följer detta.

Vi har överblicken

Vår samlade kompetens är en stor tillgång när du ska renovera, bygga nytt eller anpassa kommersiella fastigheter eller bostäder. Och du behöver aldrig bekymra dig för att tider och kalkyler håller. Hos oss har du en och samma kontaktperson som koordinerar och samordnar allt från mindre till mer omfattande byggprojekt. Du kan också välja att köpa service från oss långsiktigt och på löpande avtal

Välkommen till Svensk Kylservice!

Huvudkontoret

Adress: Ringögatan 8, 417 07 Göteborg
Tel: 031-824818
Epost: info@svenskkylservice.se

Hitta till butiken

Kontakta oss!

2 + 1 =